lördag 7 januari 2012

Utlåning får icke äga rum till hem, där smittosam sjukdom finnes

Att jobba på biblioteket är ganska kul, mest på grund av alla böcker man kan undersöka. De riktigt gamla böckerna är härliga, och det bästa med dem är den lapp som sitter fastklistrad på insidan av pärmen.
Det är helt enkelt regler - min favorit är punkt nummer 6. Vilken är din?

"Skurups Församlingsbibliotek.
1. Låntagare äger samtidigt till låns erhålla högst 2 band, och få böckerna behållas högst en månad. För varje överskjutande vecka erlägges böter med 10 öre pr bok plus 10 öre för påminnelsekort.
2. Böckerna skola väl vårdas. Anteckningar, understrykningar och vikningar i böckerna förbjudas. Vid transport från och till biblioteket skola böckerna vara väl inslagna. Skadas eller förstöres bok, skall den av låntagaren ersättas till sitt fulla värde.
3. Att till annan person utlåna en från biblioteket till låns eller erhållen bok är förbjudet.
4. Adressförändring skall anmälas.
5. För icke bofasta eller okända personer skall, om så fordras, föräldrar, arbetsgivare, hyresvärd eller annan känd person ikläda sig ansvar för böckernas återlämnande i oskadat skick.
6. Utlåning får icke äga rum till hem, där smittosam sjukdom finnes. Har sådan utbrutit hos låntagare, skall han anmäla detsamma vid böckernas återlämnande.
7. Utlåningstid, se anslaget vid ingången till biblioteket.
Styrelsen."

1 kommentar:

  1. ja, det är min favorit också helt klart, annars hade man ju kunnat sprida mjältbrand via böcker som vore de brev

    SvaraRadera